Bộ lọc

Size

Fabric

Tần số quét

CPU

Thế hệ CPU

Dung lượng RAM

24.990.000đ

Phạm vi giá